ความเชื่อ

ฮวงจุ้ยบ้าน กับสิ่งเร้นลับ!

สำหรับบ้านที่มีปัญหาฮวงจุ้ย และมีโอกาสที่จะเจอปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ สามารถดูได้จากเลขที่บ้านเลขที่ ซึ่งบ้านที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับสิ่งเร้นลับ คือบ้านที่มีเลข 8 กับ เลข 9 หลายตัวในเลขที่บ้าน หรืออาจจะเป็นบ้านที่มีผลรวมของบ้านเลขที่เป็น 8 หรือ 9 ซึ่งโดยความหมายแล้ว เลข 8 เป็นเลขแห่งความลึกลับ ส่วนเลข 9 เป็นเลขที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้นบ้านที่มีบ้านเลขที่เหล่านี้ มักจะได้รับอิทธิพลจากตัวเลขดังกล่าว ก็จะมีพลังของสิ้นเร้นลับเข้ามาเกี่ยงข้องด้วย นอกจากการดูจากบ้านเลขที่แล้ว ยังสามารถดูได้จากลักษณะของบ้าน ซึ่งบ้านที่มักจะมีโอกาสพบเจอกับสิ่งเร้นลับสูง จะเป็นบ้านที่การสะสมพลังหยินไว้มาก ได้แก่ บ้านร้าง หรือบ้านที่มีคนอยู่ แต่มีบรรยากาศเหมือนบ้านร้าง คือ เงียบเชียบ มืดทึบตลอดวัน ไม่มีแสงสว่างเข้าภายในตัวบ้าน ซึ่งความมืดเป็นสิ่งที่ทำให้พลังหยินเคลื่อนตัวได้ดี บ้านที่มีทางเดินยาวตรง เช่น ทางเดินริมระเบียง เปรียบได้กับลักษณะเป็นท่อพลังงานที่ช่วยส่งผลให้พลังหยินแรงขึ้น ซึ่งในบริเวณที่มีพลังหยินมาก ๆ มักจะมีโอกาสในการเห็นสิ่งเร้นลับมากขึ้น บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เป็นทิศที่มีพลังหยินมาก ดังนั้นจึงมักจะมีโอกาสเจอสิ่งเร้นลับในบริเวณนี้มากกว่าบริเวณอื่น ๆ ซึ่งพลังของสิ่งเร้นลับ มักจะทำให้เราได้พบเจอกับเหตุการณ์เร้นลับต่าง ๆ และยังส่งผลทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับอีกด้วย ดังนั้น วิธีแก้ปัญหา… read more »

Sidebar